måndag 17 oktober 2011

Be careful what you wish for

Nu börjar en serie som kommer att utspela sej på min kära arbetsplats, Stockholms universitet. Några av mina kollegor uttryckte önskemål om en sådan serie. Nu får ni som ni vill! Men som man säger, be careful what you wish for.

Inga kommentarer: